List-Magnetik GmbH

TOP-CHECK FE-B和TOP-CHECK FN-B的数据导出

TOP-CHECK FE-B和TOP-CHECK FN-B为便携式涂镀层测厚仪,金属外壳,使用方便。-B型的仪器具有数据存储和数据导出的功能。

TOP-CHECK FE-B和TOP-CHECK FN-B通过蓝牙,将时时数据或存储数据导出至移动设备,仅在手机上安装TOP-CHECK APP即可微信图片_20221012141853.png